Apakah itu mikroorganisma?

1. Mikroorganisma adalah benda hidup yang kecil dan hanya boleh dilihat strukturnya melalui Mikroskop
2. Terdapat 4 jenis mikroorganisma yang perlu diketahui dalam topik ini iaitu :-
  a) Bakteria
  b) Virus (virus dikatakan bukan benda hidup tetapi masih digolongkan dalam kategori mikroorganisma).
  c) Fungi
  d) Protozoa
3. Mikroorganisma boleh ditemui dimana-mana sahaja, air, udara, tanah dan dalam benda hidup.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SEKOLAH RENDAH

http://www.ppk.smkdpk.com

SUKATAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN LIMA (5)

Unit 1 - MIKROORGANISMA

Unit 2 - KEMANDIRIAN SPESIES

Unit 3 - RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN

Unit 4 - TENAGA

Unit 5 - ELEKTRIK

Unit 6 - CAHAYA

Unit 7 - HABA

Unit 8 - KEADAAN BAHAN

Unit 9 - ASID DAN ALKALI

Unit 10 - BURUJ

Unit 11 - BUMI, BULAN DAN MATAHARI

Unit 12 - KEKUATAN DAN KESTABILAN