SUKATAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN LIMA (5)

Unit 1 - MIKROORGANISMA

Unit 2 - KEMANDIRIAN SPESIES

Unit 3 - RANTAI MAKANAN DAN SIRATAN MAKANAN

Unit 4 - TENAGA

Unit 5 - ELEKTRIK

Unit 6 - CAHAYA

Unit 7 - HABA

Unit 8 - KEADAAN BAHAN

Unit 9 - ASID DAN ALKALI

Unit 10 - BURUJ

Unit 11 - BUMI, BULAN DAN MATAHARI

Unit 12 - KEKUATAN DAN KESTABILAN