Apakah itu mikroorganisma?

1. Mikroorganisma adalah benda hidup yang kecil dan hanya boleh dilihat strukturnya melalui Mikroskop
2. Terdapat 4 jenis mikroorganisma yang perlu diketahui dalam topik ini iaitu :-
  a) Bakteria
  b) Virus (virus dikatakan bukan benda hidup tetapi masih digolongkan dalam kategori mikroorganisma).
  c) Fungi
  d) Protozoa
3. Mikroorganisma boleh ditemui dimana-mana sahaja, air, udara, tanah dan dalam benda hidup.

No comments:

Post a Comment